Đỗ nhi 21

13.06.2024

Học ở Ielts academy dc 3 tháng thì mình quyết định thi, may mắn thay là kết quả vượt xa kì vọng thay vì chỉ 6.0 thì mình đạt overall 7.0, mặc dù phần bài làm mình không đạt kết quả tốt nhất. Cảm ơn…

Bài viết liên quan